Oblíbené odkazy
Kabelová televize (CATV) je komerční označení pro technologii přenosu obrazu a dat prostřednictvím kabelových rozvodů[1]. Někdy se užívá i zkratka TKR, která znamená televizní kabelový rozvod.[ Účel kabelové televize: Jejím účelem je přinést zákazníkovi širší nabídku televizních programů a širokopásmových datových služeb[3]. Dalším významným atributem je schopnost přenášet obraz ve vyšší kvalitě, než když je přenášen terestrálně, díky stíněné kabeláži odolné proti vnějším ruchům. Díky vhodným fyzikálním vlastnostem používané kabeláže je v ČR populární také poskytování internetových služeb[4], které zaznamenali v první polovině 1. dekády 21. století dramatický nárůst uživatelů. Příčiny je možné hledat v dlouhotrvajícím monopolním postavení společnosti Český Telecom. Původním záměrem kabelové televize bylo přenést televizní signál všude tam, kam z určitých příčin (např. geografických) nebylo možné vysílat[5]. Termín kabelová televize má prapůvod v sousloví Community Antenna Television a plně vystihuje výše uvedené. Rozvod televizního signálu ze společné antény, umístěné na vhodném místě, všem cílovým uživatelům. Technologie se stala velice populární zejména v severní Americe, Evropě, Austrálii a východní Asii. Naproti tomu se příliš neuchytila v řídce obydlených oblastech Afriky, kde bylo její zavádění nerentabilní. Oproti tomu se zde významně prosadily bezdrátové systémy, např. satelitní televize. Rozvodová skříň se zesilovači a rozbočovači je obvykle umístěna na chodbě domu a do jednotlivých bytů je signál veden koaxiálními kabely. Základními zapojení bytů jsou hvězda a kaskáda, případně mini hvězda a hřeben.